Logo
Logo
Logo
Logo

Strzegom October Festival 2022 - Cross Country

  • Cross country map 1 - JPG
  • Cross country map 2 - JPG

CCI4* - S

CCI4* - L

CCI3* - S

CCI3* - L

CCI2* - L

CCIOP2* - L

CCI1* - INTRO

CNC 100/100 18

CNC 90

 

sht2023 daty 555x555

baner555 sht2023

baner555 stragona

Timetable

Strzegom October Festival

#StrzegomOctoberFestival

Środa / Wednesday, 12.10.2022

Ujeżdżenie/Dressage

Czwartek / Thursday, 13.10.2022

Ujeżdżenie/Dressage

Piątek / Friday, 14.10.2022

Ujeżdżenie/Dressage
Cross-country

Sobota / Saturday, 15.10.2022

Skoki/Jumping
Cross-country

Niedziela / Sunday, 16.10.2022

Skoki/Jumping
Cross-country

Youtube

Twitter

Instagram

006.JPG

#SHTStrzegom #eventing #Poland #Strzegom #StrzegomSpringOpen⁠ #StrzegomHorseTrials⁠ #StrzegomPonies #StrzegomSummerTour⁠ #StrzegomOctoberFestival