Kubota
Logo
Logo
Logo
Logo

Strzegom Spring Open 2019 - TV Online

Dressage - 05.04.2019

Strzegom Spring Open 2019 - TV Online

Dressage - 04.04.2019

Strzegom October Festival - TV Online

Jumping - 14.10.2018

Strzegom October Festival - TV Online

Cross - 13.10.2018

Strzegom October Festival - TV Online

Dressage - 12.10.2018

sht2021 daty 555x555

baner555 sht2020

baner555 stragona

Program

Strzegom October Festival

#StrzegomOctoberFestival

Czwartek / Thursday, 14.10.2021

Ujeżdżenie/Dressage

Piątek / Friday, 15.10.2021

Ujeżdżenie/Dressage
Cross-country

Sobota / Saturday, 16.10.2021

Cross-country
Skoki/Jumping

Niedziela / Sunday, 17.10.2021

Cross-country
Skoki/Jumping

Youtube

Twitter

Instagram